250 x 250 Reklam Alanı

batarya Güç Kaynağı enerji üreteci anlamına gelmektedir.Elektronik de kullanacağımız enerji  elektrik enerjisi (DC) olacaktır.

 

dirençDirenç kelimesi, genel anlamda, “bir güce karşı olan direnme” olarak tanımlana bilir. Elektrik ve elektronikte direnç, iki ucu arasına gerilim uygulanan bir maddenin akıma karşı gösterdiği direnme özelliğidir. Kısaca; elektrik akımına gösterilen zorluğa DİRENÇ denir. Direnç”R” veya “r” harfi ile gösterilir, birimi ohm (Ω) dur.

 

ayarlı-dirençler Ayarlı dirençler, direnç değerinde duruma göre değişiklik yapılması veya istenilen bir değere ayarlanması gereken devrelerde kullanılırlar.
Karbon, telli ve kalın film yapıda olanları vardır.

ldrLDR, üzerlerine gelen ışığın şiddetine göre direnç değerleri değişen devre elemanlarıdır. Işığın şiddetine göre ters orantılı olarak direnç değeri değişir.

ayarlı-dirençler

Termistörde bir direnç çeşidi olup çevre ısısına göre direnç değeri değişen devre elemanlarıdır.

Termistörler sıcaklık sabitine göre ikiye ayrılırlar:
  1. Pozitif sıcaklık sabitine sahip dirençler (PTC)
  2. Negatif sıcaklık sabitine sahip dirençler (NTC)

 

1. PTC Dirençler

Pozitif sıcaklık sabitine (PTC) sahip dirençler ısındığı zaman, direnç değeri büyür. Metaller, özellikle de baryum titamat ve fungsten bu özelliğe sahiptir. Çok değişik kullanım alanları vardır.

Örneğin: Röleye paralel bağlanan PTC direnç rölenin gecikmeli çekmesini sağlar. Florasan lambalarda da starter yerine PTC direnç kullanılabilmektedir.

2. NTC Dirençler

NTC dirençler, ısındığı zaman direnç değerleri düşer, Germanyum, Silikon, ve metal oksitler gibi maddelerden üretilir

 

Diyotlar, yalnızca bir yönde akım geçiren devre elemanıdır.Diğer bir deyimle, bir yöndeki dirençleri ihmal edilebilecek kadar küçük, öbür yöndeki dirençleri ise çok büyük olan elemanlardır. Direncin küçük olduğu yöne “doğru yön” ,büyük olduğu yöne “ters yön” denir.

 

Alternatif akım devrelerinde, elektrik yükünü biriktirmek, kapasitif reaktans sağlamak amacıyla kullanılan gereç.Temelde bir ince yalıtkan ile birbirinden ayrılmış iki iletken levhadan oluşan aygıt.

Bir kondansatörun elektrik yükü taşıyabilme yeteneği yani,kapasitesi C ile gösterilir ve levhalarda birikmiş elektrik yükünün (Q =Coulomb ) levhalar arasındaki potansiyel farkına ( V = volt ) oranına eşittir.

 

transistor Tansistörler PNP ve NPN transistörler olarak iki türe ayrılırlar. NPN transistörler N, P ve N yarı iletken maddelerin birleşmesinden, PNP transistörler ise P, N ve P yarı iletken maddelerinin birleşmesinden meydana gelmişlerdir. Ortada kalan yarı iletken madde diğerlerine göre çok incedir. Transistörde her yalı iletken maddeden dışarı bir uç çıkartılmıştır. Bu uçlara “Kollektör, Beyz ve Emiter” isimlerini veriyoruz. Transistör beyz ve emiter uçlarına verilen küçük çaptaki akımlarla kollektör ile emiter uçları arasından geçen akımları kontrol ederler. Beyz ile emiter arasına verilen akımın yaklaşık %1 ‘i beyz üzerinden geri kalanı ise kollektör üzerinden devresini tamamlar. Transistörler genel olarak yükseltme işlemi yaparlar. Transistörlerin katalog değerlerinde bu yükseltme kat sayıları bulunmaktadır. Bu yükseltme katsayısının birimi ise “Beta” ‘dır.

bobin

Bobin yalıtkan bir makra üzerine belirli sayıda bakır telerin sarılması suretiyle elde edilen elektronik devre elemanıdır.

Bilindiği gibi bir iletkenden akım geçirildiğinde, iletken etrafında bir magnetik alan oluşur. Bu alan kağıt üzerinde daireler şeklindeki kuvvet çizgileri ile sembolize edilir.

 

Bir bobinden AC akım geçirildiğinde, bobin sargılarını çevreleyen bir magnetik alan oluşur.Akım büyüyüp küçülüşüne ve yön değiştirmesine bağlı olarak bobinden geçen kuvvet çizgileri çoğalıp azalır ve yön değiştirir.

 

Bobine bir DC gerilim uygulanırsa, magnetik alan meydana gelmeyip bobin devrede bir direnç özelliği gösterir.

 

röle Röle başka elektrik devrelerin açılıp kapanmasını sağlayan üzerinden akım geçtiği zaman çalışan elektromanyetik devre elemanlarıdır.

buzzer Buzzer, küçük gerilim değerlerinde çalışarak TİZ sesler çıkarma özellğine sahip olan ve bir bobinde ani akım değişimleri meydana getirerek zayıf titreşimler elde edilmesini sağlar

555 555 zamanlayıcı entegresinin görevi “kare dalga” üretmektir. Sadece kare dalga üretmesine bakmayın Elektronik dünyasının vazgeçilmez bir malzemesidir.

motor Motor elektrik enerjisini hareket enerjisine çeviren elektro-mekanik bir cihazdır.

hoparlör Hoparlör elektrik enerjisini ses enerjisine çeviren bir cihazdır.

mikrofon Mikrofon ise hoparlörün tersine ses dalgalarını elektrik enerjisine çeviren elektronik devre elemanıdır.

sigorta Sigorta: Elektrik devre elemanların korunması can ve mal güvenliğini sağlamak için kullanılan devre elemanlarıdır.

Bu alana reklam verebilirsiniz!
468 x 60 Reklam Alanı